TELMME

Technology Enhanced Learning of Mathematics for Master Education

Tussen studenten die beginnen aan een masteropleiding aan een Nederlandse universiteit bestaan soms grote verschillen in de wiskundeachtergrond. Vooral voor buitenlandse studenten en hbo'ers die starten met een master is dit het geval.

Dit project heeft als doel de hiaten in de wiskunde kennis in het eerste semester zoveel en zo snel mogelijk weg te werken, door aankomende studenten de mogelijkheid te geven met in eigen beheer ontwikkeld elektronisch materiaal hun kennis te toetsen en ook waar nodig te oefenen.

Dit materiaal is beschikbaar in het Engels. Geregistreerde studenten worden begeleid door hun docent, die ook de vorderingen van zijn studenten kan volgen.

Het project is inmiddels afgesloten (september 2011). Het eindrapport geeft inzicht in de opbrengst van het project.

Overige informatie: zie de folder, de surfpublicatie en het bericht voor opleidingsdirecteuren.

Het congres E-learning and Mathematics, zie www.telmme.tue.nl/ELAM2011, van 6 en 7 juni 2011 was mede vanuit Telmme georganiseerd en trok zo'n 70 deelnemers uit binnen- en buitenland. Zie www.telmme.tue.nl/ELAM2011/program.html voor de slides van de presentaties.