TELMME Nieuws

6 en 7 juni 2011 (Plaats: Technische Universiteit Eindhoven)
Congres E-learning and Mathematics (Best Practices and Technology) met onder meer de voornaamste resultaten van het project, maar ook verwante interessante onderwerpen uit de wereld van e-learning in wiskunde. Een kleine 70 deelnemers uit binnen- en buitenland participeerden. Zie www.telmme.tue.nl/ELAM2011 voor de algemene website van het congres. Op www.telmme.tue.nl/ELAM2011/program.html zijn de gegeven presentaties te bekijken.

14-15 april 2011: Nederlands Mathematisch Congres, Universiteit Twente
Op vrijdagmiddag praat Wim Caspers over `De instaptoetsen voorbij' waarbij hij ook aandacht aan TELLME besteedt. Zie www.utwente.nl/ewi/nmc2011/

7 en 8 april 2011 (Open Universiteit, Heerlen): NIOC2011: Grenzeloos ICT Onderwijs
Hans Cuypers, Jan Willem Knopper en Rikko Verrijzer spreken in de sessie `Wiskunde binnen het Informatica-onderwijs'. Zie www.nioc2011.nl/.

8 september 2010
Workshop I van het project. In deze bijeenkomst staan op het programma de technische vorderingen, de invulling van het inhoudelijk deel (Lineaire algebra, Analyse, Statistiek en Stochastiek) en de resultaten van de testfase.
Locatie: Hogeschool Domstad, Weg der Verenigde Naties 1, Utrecht
Programma:

Eerdere nieuwsmeldingen

1 juli 2010: Presentatie over Telmme tijdens Inter-TU-studiedag
Bernard Meulenbroek en Paul Visser spreken over ervaringen met Telmme.

15 april 2010: TELMME en opening Applied Mathematics Institute
Bij het symposium ter gelegenheid van de opening van het 3TU Applied Mathematics Institute spreekt Hans Cuypers over TELMME. Zie ami.3tu.nl.

8 maart 2010: TELMME gerelateerde activiteit van NKBW2
Workshop aan de TU/e in het kader van de in het NKBW2-project geproduceerde materialen. Zie www.nkbw.nl onder Bijeenkomsten.