Het project

Dit project richt zich op de uitdaging adequaat in te spelen op de verschillen in (wiskundige) kennisachtergrond bij de instroom vanuit het hbo en vanuit het buitenland in masteropleidingen aan de Nederlandse technische universiteiten.

Het project beoogt deficiente wiskundekennis bij de start van de master zo snel mogelijk weg te werken. Hiertoe wordt een digitale omgeving gecreeerd waarmee (aankomende) studenten hun wiskundekennis kunnen meten en waar nodig verbeteren. We hopen dat de software en de wiskundige content leidt tot betere studieresultaten van de instromende studenten. Ook verwachten we hiermee kandidaatstudenten te laten zien dat we oog hebben voor en werk maken van een goede start van hun studie.

Looptijd

Het project heeft een looptijd van twee jaar: september 2009 - augustus 2011.

Projectopzet

Het project is opgedeeld in zeven deelprojecten:

Definitiefaseseptember 2009 - november 2009
Ontwikkelfase 1december 2010 - april 2010
Testfase 1april 2010 - september 2010
Ontwikkelfase 2september 2010 - januari 2011
Testfase 2januari 2011 - juli 2011
Afsluitingaugustus 2011

Deelnemers

Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente
Technische Universiteit Delft